Ping' em 1.0


Indhold

Ping 'em pinger hver destination, afventer svarene og pauser. Statistik vises for hver cyklus af send og modtag.

Ping' em pinger 7 destinationer med 15 sekunders interval


Opstart

for Brugere

Programmet er en enkelt eksekverbar fil pingem.exe i pingem10.zip. Download filen og pak den ekskverbare fil ud i en mappe.

Windows 2000 (Server), XP, 2003 Server

Windows Firewall skal deaktiveres helt. Du kan dog anvende en firewall fra en anden leverandør med Ping' em.

Start en Comand Prompt, skift til mappen, hvor pingem.exe er pakket ud, og kør pingem derfra.

Du skal være logget på med en bruger som er computeradministrator eller medlem af administratorgruppen på computeren for at kunne køre Ping' em. Det vil du typisk være på din egen hjemmecomputer.

Windows Vista, 2008 Server, Windows 7

Kør Ping' em i en Command Prompt startet som administrator.

Command Prompt - Run as administrator

Skift til mappen, hvor pingem.exe er pakket ud, og kør pingem derfra.

Hvis du ser denne fejlmeddelelse:

Unable to create raw socket
Error code: 10013 (271dh)
"An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions. "
Så er det nok fordi, du ikke har startet Command Prompt som administrator.

Du skal være logget på med en bruger som er computeradministrator eller medlem af gruppen administrators på computeren for at kunne køre Ping' em. Det vil du typisk være på din egen hjemmecomputer.

for Udviklere

Ping' em er skrevet i C++ og kan bygges med Microsoft Developer Studio version 6 eller 7. Kildeteksten er tilgængelig i pingem10src.zip. Du kan også gennemse kildeteksten behandlet af Doxygen online her. (Åbner et nyt webbrowservindue).


Funktioner

Statistik

Statistik for hver destination er

now
Den seneste svartid i millisekunder. Hvis der ikke er forbindelse til destinationen er svartiden (*). I logfiler har destinationer, der ikke er forbindelse til, værdien -1.
minimum
Minimum svartid i millisekunder. Hvis der ikke er forbindelse til destinationen er svartiden 0.
average
Gennemsnittet er det aritmetiske gennemsnit af svartiderne i millisekunder. Hvis der ikke er forbindelse til destinationen er svartiden 0.
maximum
Maksimum svartid i millesekunder. Hvis der ikke er forbindelse til destinationen er svartiden 0.
std.dev
Standardafvigelsen. Det er et udtryk for spredningen af værdierne.
skipped
Oversprungne er antallet af pakker, der ikke er sendt, eller svar der ikke er modtaget.
skip%
Overspringsprocent er procentdelen af pakker, der ikke er sendt, eller svar der ikke er modtaget.

Logføring

Ping' em viser kun den seneste svartid og statistik på skærmen. Alle svar kan logføres i en fil ved at angive en logfil.

Eksempel:

pingem localhost 192.168.0.1 -o pingem.log

Logfilen oprettes, hvis den ikke findes i forvejen, og indeholder tidspunktet ping blev sendt, destinationen og svartiden:

Time/Target	localhost	192.168.0.1
06/04/2005 14:04:46	0.3	1.5
06/04/2005 14:04:48	0.1	1.4
06/04/2005 14:04:50	0.1	1.3

Kolonnerne er adskilt af tabulatortegnet. Datoer og svar er formateret i henhold til Internationale og sproglige indstillinger i Windows. Tidspunktet er altid i 24-timers format.

Du kan også have en logfil oprettet for hver time på dagen eller for hver dag i måneden.

-d eller -daily
Opretter en logfil for hver dag med det angivne filnavn som mønster: filnavnÅÅÅÅMMDD.ext
ÅÅÅÅ er 4-cifret årstal, MM er måneden og DD er dagen.
Eksempel:
pingem localhost 192.168.0.1 -do pingem.log
opretter eller føjer til logfilen pingem20050604.log den 4. juni 2005
-u eller -hourly
Opretter en logfil for hver time med det angivne med filnavn som mønster: filnavnÅÅÅÅMMDD_TT.ext
ÅÅÅÅ er 4-cifret årstal, MM er måneden, DD er dagen og TT er timen 00-23.
Eksempel:
pingem localhost 192.168.0.1 -uo pingem.log
opretter eller føjer til logfilen pingem20050604_14.log den 4. juni 2005 kl. 14

Destinationsfil

Destinationer kan angives på kommandolinjen og i en destinationsfil.

En destinationsfil er en tekstfil med en destination per linje.

Eksempel:

localhost 
192.168.0.1
www.google.com
www.stofa.dk
www.internetkvalitetsguide.dk
www.cybercity.dk
www.get2net.dk

Destinationer på kommandolinjen analyseres og føjes til destinationerne i filen.

Vent og Pause

Ping' em venter på, at pakkerne sendes og modtages og holder en pause mellem afsendelserne.

Eksempel:

pingem -w 5000 -p 15000 localhost 192.168.0.1
TidspunktHandling
00:00Starter afsendelse og modtagelse
00:05Stopper afsendelse og modtagelse
00:05Pause
00:20Starter afsendelse og modtagelse
00:25Stopper afsendelse og modtagelse
00:25Pause
00:40Starter afsendelse og modtagelse
00:45Stopper afsendelse og modtagelse
00:45Pause

Command Prompt-bredde

Ping' em anvender den fulde bredde af Command Prompt til at vise så meget som muligt af lange destinationsnavne.

Lange destinationsnavne afkortes i midten ved at erstatte manglende tegn med **. Her er den samme Command Prompt som ovenfor med en større bredde:

Ping' em pinger 7 destinationer med 15 sekunders interval i en bred Command Prompt


Programindstillinger

-w ms, -timeout ms
Tid i millisekunder der skal ventes, mens der sendes til og modtages fra destinationerne.
Standardværdien er 1000 ms.
-p ms, -pause ms
Tid i millisekunder der holdes pause mellem afsendelse til og modtagelse fra destinationerne.
Standardværdien er 1000 ms.
-n n, -count n
Antallet af ping, der skal sendes til hver destination. Standardværdien 0 sætter ingen grænse for antallet af ping.
-g filnavn, -targetsfile filnavn
Læser destinationerne fra den angivne fil. Et destinationsnavn eller ip per linje.
Destinationerne i filen føjes til destinationerne angivet som parametre.
-o filnavn, -logfile filnavn
Sender udskrift for hver ping til den angivne fil.
Første linje er en kolonneoverskrift med navnene på destinationerne.
De øvrige linjer indeholder dato og tidspunkt formateret i henhold til den aktuelle landestandard og svartiden for hver destination.
Kolonnerne er adskilt af tabulatortegnet.
-d, -daily
Opretter en logfil for hver dag med det angivne filnavn som mønster: filnavnÅÅÅÅMMDD.ext
ÅÅÅÅ er 4-cifret årstal, MM er måneden og DD er dagen.
-u, -hourly
Opretter en logfil for hver time med det angivne filnavn som mønster: filnavnÅÅÅÅMMDD_TT.ext
ÅÅÅÅ er 4-cifret årstal, MM er måneden, DD er dagen og TT er timen 00-23.
-q, -quiet
Ingen udskrift. Kun fejl, der afslutter programmet og meddelelserne i den forbindelse, sendes til konsollen.
-h, -help
Viser denne indstillingshjælpetekst og afslutter.
-?
Viser denne indstillingshjælpetekst og afslutter.
-exitcodes
Viser de mulige programreturkoder.
-license
Viser licensoplysninger.

Programreturkoder

Programreturkoder, der kan anvendes i batchfiler.


Downloads


Licens

Ping' em copyright Erik Frankenfeld

Dette program og kildeteksten er gratis software. De kan anvendes, ændres og videredistribueres på eget ansvar.


Historik

Version 1.0 - 26. juni 2005
Første offentlige udgivelse.

Kendte problemer

Version 1.0

9. juli 2005: Anvendelse af en ukendt indstilling, der ligner kendte indstillinger med parametre, viser en forkert fejlmeddelelser.
Eksempel: pingem -licen viser en fejl på et manglende parameter til indstillingen count.
Fejlen skulle være, at -licens er en ukendt indstilling.

Hyperlinks

for Brugere

for Udviklere


Opdateret den 22. marts 2016

Forsiden